ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา

31      24
 
Creative Commons License
ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

     มะม่วงเบา หรือที่คนใต้รียกว่า ม่วงเบา เป็นมะม่วงชนิดหนึ่งที่กินแบบดิบได้ทั้งคาวและหวาน  อาหารคาวนำไปทำแกงส้มมะม่วงเบา และ ยำมะม่วงเบา ส่วนอาหารหวานนำไปทำมะม่วงแช่อิ่ม

    มะม่วงเบา เป็นคำภาษากลาง ถ้าเป็นคำภาษาใต้เรียกว่า ม่วงเบา

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาษาใต้, พืช, ภาษาถิ่นใต้, มะม่วงเบา, ม่วงเบา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273524
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). "ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273524. (23 มิถุนายน 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. "ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273524.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ม่วงเบา หรือ มะม่วงเบา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว