นกกระยางแดง

19      14
 
Creative Commons License
นกกระยางแดง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นกกระยางแดง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ไข่นกอะไรเอ่ย
มีผู้รู้ในชนบทบอกว่า มันคือไข่และลูกนกกระยางแดง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไข่และลูกนกกระยางแดง, ไข่นกกระยางแดง, ไข่นก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2565). นกกระยางแดง, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273533
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. (2565). "นกกระยางแดง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273533. (23 มิถุนายน 2565)
เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี. "นกกระยางแดง". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273533.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นกกระยางแดง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว