ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว

25      30
 
Creative Commons License
ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

     ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว  เป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่เป็นพืชล้มลุกระยะสั้น สามารถปลูกได้ตลอดปี เป็นไม้เลื้อย เถาเป็นสีเขียวอ่อน ฝักของถั่วฝักยาวใช้รับประทานทั้งดิบและสุก นำมาปรุงประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

     ฝักถั่ว เป็นคำภาษาใต้ คำภาษากลางเรียกว่า ถั่วฝักยาว 

 

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผัก, พืช, ภาษาใต้, ภาษาถิ่นใต้, ฝักถั่ว, ถั่วฝักยาว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273536
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). "ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273536. (23 มิถุนายน 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. "ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273536.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฝักถั่ว หรือ ถั่วฝักยาว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว