โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค

497      42
 
Creative Commons License
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ถ้ำภูผาเพชร, ถ้ำเลสเตโกดอน, อนุกรมวิธาน, ความหลายหลายทางชีวภาพ, อุทยานธรณีโลกสตูล, สตูลจีโอพาร์ค, จุลินทรีย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China), อุทยานธรณีสตูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, แผ่นพับ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China), อุทยานธรณีสตูล. (2565). โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค, 23 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273540
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China), อุทยานธรณีสตูล. (2565). "โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273540. (23 มิถุนายน 2565)
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China), อุทยานธรณีสตูล. "โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค". 23 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273540.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค

ไม่พบข้อมูลการรีวิว