เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ

20      2
 
Creative Commons License
เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ชื่อภาพ : เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ

รายละเอียด

เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ (ธมฺมวิตกฺโก) วัดเทพศิรินทร์ เนื้อทองคำ 

พิมพ์ใหญ่ หนัก 13.40 กรัม ปี 2520 ไม่มีกล่อง

ขนาดพระ 2.3x1.8 ซม.

พิธีพุทธาภิเษก

25 พฤศจิกายน 2520

พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ธัมมวิตักโกภิกขุ” วงการพระมักเรียก “เจ้าคุณนรฯ” ท่านมีนามเดิมว่า ตรึก จินตยานนท์ เกิดที่หลังวัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2440 เป็นบุตรคนโตของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาชื่อ ภุก จินตยานนท์ เมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัสฯ จนจบชั้นประถม (ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมด้วยการสอบได้ที่ 1 ของสนามสอบ ทั้งนี้การสอบในสนามสอบในสมัยนั้น เป็นการสอบรวมกันหลายๆ โรงเรียน โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน อาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย) โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ สำหรับการเรียนวิชารัฐศาสตร์ของท่าน จบด้วยการสอบไล่ได้ที่ 1 ของชั้นเรียน ภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษาพระองค์

หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้น ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจำห้องบรรทมในที่สุดด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพานทองที่ พระยานรรัตนราชมานิต เมื่อปี พ.ศ.2462 (ขณะนั้นท่านอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น)

ต่อมา เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต เจ้าคุณนรฯ ได้อุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่บวช เจ้าคุณนรฯ มีอายุ 28 ปี จากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุขัย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514 สิริอายุได้ 74 ปี พรรษาที่ 46

 

หมวดพระทองคำ

 

ข้อมูล/ภาพประกอบ

กบ พระทองคำ

อุไรวรรณ สุจริยา

 

จัดทำร่วม The Team 1990

(นางสาวโมฬี บุญเจนวรกิจ)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระทองคำ, พระเครื่อง, พระ, ของสะสม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กบ พระทองคำ, อุไรวรรณ สุจริยา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990, โมฬี บุญเจนวรกิจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กบ พระทองคำ, อุไรวรรณ สุจริยา, The Team 1990, โมฬี บุญเจนวรกิจ. (2565). เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ, 28 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273543
กบ พระทองคำ, อุไรวรรณ สุจริยา, The Team 1990, โมฬี บุญเจนวรกิจ. (2565). "เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273543. (28 มิถุนายน 2565)
กบ พระทองคำ, อุไรวรรณ สุจริยา, The Team 1990, โมฬี บุญเจนวรกิจ. "เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ". 28 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273543.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เหรียญหล่อใบโพธิ์ เจ้าคุณนรฯ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว