จีนใช้ ไทยยืม

256      38
 
Creative Commons License
จีนใช้ ไทยยืม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : จีนใช้ ไทยยืม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยแน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากประเทศไทยในอดีตเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและยังเป็นเมืองท่าสำคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ชาวไทยรับวัฒนธรรมมากมายมาจากชาวจีนผู้เข้ามาค้าขายหรือตั้งรกรากที่นี่ ทั้งนี้วัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากจีนมาโดยไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ “ภาษา”

ห้องคลังความรู้ขอเสนอ “จีนใช้ ไทยยืม” ขอนำเสนอคำไทยที่ได้รับการหยิบยืมมาจากภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันแฝงไปด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้อ่านกันไปเพลิน ๆ

 

หากใครสนใจค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มได้จากหนังสือ จีนใช้ ไทยยืม” 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การแลกเปลี่ยน, ภาษา, มิวเซียมสยาม, การสื่อสาร, วัฒนธรรม, ภาษาจีน, ภาษาไทย, คำยืม, สื่อการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. (2565). จีนใช้ ไทยยืม, 4 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273593
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. (2565). "จีนใช้ ไทยยืม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273593. (4 กรกฎาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), นางสาวณัฐริกา สมจิตร์ นักศึกษาฝึกงานมิวเซียมสยาม ปี 2565. "จีนใช้ ไทยยืม". 4 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273593.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จีนใช้ ไทยยืม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว