สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้

81      192
 
Creative Commons License
สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สะตอดอง  เป็นการถนอมอาหารของคนใต้ เพื่อเก็บไว้รับประทานให้ยาวนาน เริ่มตั้งแต่การนำสะตอที่แก่จัด มาต้มให้สุก แล้วเอามาเฉาะเมล็ด ล้างให้สะอาด มาคลุกเคล้ากับเกลือ ใส่ในโหลเก็บไว้ เมื่อจะรับปรทาน ให้นำมาล้างอีกครั้งหนึ่งเติมน้ำลงไปเล็กน้อย หั่นพริกขี้หนู และ ซอยหอมแดงลงไป จะเป็นผักเหนาะ ชั้นเลิศ  ไว้รับประทานคู่กับแกงไตปลา หรือ แกงกะทิ จะเข้ากันมาก 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การถนอมอาหาร, ภาคใต้, สะตอ, ผัก, สะตอดอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้, 1 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273680
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273680. (1 กรกฎาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้". 1 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273680.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สะตอดอง การถนอมอาหารแบบฉบับคนใต้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว