นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม

67      45
 
Creative Commons License
นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ท้าวแสนปม นิทานตำนานพื้นบ้านที่ได้รับการบันทึกไว้ในพงศาวดารที่เป็นบทบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศชาติหรือเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ โดยมีเรื่องเล่ากล่าวอ้างว่าท้าวแสนปมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ พระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 กษัตริย์พระองค์แรกผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรื่องเล่าพื้นบ้าน, สมเด้จพระรามาธิบดีที่ 1, ท้าวแสนปม, พงศาวดาร, สื่อการเรียนรู้, กรุงศรีอยุธยา, นิทาน, พระเจ้าอู่ทอง, มิวเซียมสยาม, ตำนาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม, 7 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274497
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). "นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274497. (7 กรกฎาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม". 7 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274497.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทานเรื่อง ท้าวแสนปม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว