ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง

70      28
 
Creative Commons License
ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา, ปักษ์ใต้, หนังตะลุง, ไอ้เท่ง, พัทลุง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.oknation.net/blog/puthsuptour/2022/04/11/entry-1
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2565). ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง, 11 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274646
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2565). "ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274646. (11 กรกฎาคม 2565)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง". 11 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ท่องเที่ยวแดนหนังโนรา : ตอนที่ ๔ เมื่อได้สัมผัสมือกับไอ้เท่ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว