นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565

526      352
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 ขอชวนผู้อ่านทุกท่านเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในแง่มุมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มจาก Cover Story ขอนำเสนอบทความเรื่อง “นวัตกรรมอาหารในวันที่โลกเปลี่ยนผ่าน” พาคุณผู้อ่านไปพบกับนวัตกรรมอาหารที่ให้เราได้เลือกกินเลือกใช้ตามสะดวก ตามวิถีชีวิต สุขภาพ และทัศนคติของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น “Cider Vinegar เครื่องดื่มสุขภาพจากผลไม้ไทย” และ “Mycoprotein ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์” เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ประจำที่นักเขียนทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานเขียนที่น่าติดตามมาอย่างสม่ำเสมอ บทความแต่ละเรื่องจะสนุกและไดความรู้อย่างไร ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านกันในเล่มได้เลยครับ

เรื่องจากปก

นวัตกรรมอาหารในวันที่โลกเปลี่ยนผ่าน

โดย กองบรรณาธิการ

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.

Facebook: https://www.facebook.com/SarawitNSTDA

YouTube: https://www.youtube.com/c/SARAWITTVHD

Blockdit: https://www.blockdit.com/sarawit

Twitter:  https://twitter.com/sarawitnstda

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นิตยสารสาระวิทย์, สาระวิทย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, บทความ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
URL :
:
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565, 19 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275086
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275086. (19 กรกฎาคม 2565)
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565". 19 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275086.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 112 เดือนกรกฎาคม 2565

ไม่พบข้อมูลการรีวิว