นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474)

930      472
 
Creative Commons License
นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ปี พ.ศ.2474 นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2474 นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พ.ศ.2474, ลานพระรูป, รัชกาลที่5, ทหารบก, ร.5, พระบรมรูปทรงม้า, นักเรียนนายร้อย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หอพระสมุดวชิรญาณ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หอพระสมุดวชิรญาณ. (2559). นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474), 1 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27534
หอพระสมุดวชิรญาณ. (2559). "นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27534. (1 กรกฎาคม 2559)
หอพระสมุดวชิรญาณ. "นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474)". 1 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/27534.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นักเรียนโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาในงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่ลานพระรูป นักเรียนนายร้อยทหารบกนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปร.5 (พ.ศ.2474)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว