แผงโซล่าเซลล์

50      14
 
Creative Commons License
แผงโซล่าเซลล์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แผงโซล่าเซลล์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เซลล์แสงอาทิตย์, แผงโซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์, กู่, ปรางค์กู่, Solar energy, Solar cell, สวนเกษตรพอเพียงธนากร, พลังงานแสงอาทิตย์, ศรีสะเกษ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร พรมลิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร พรมลิ. (2565). แผงโซล่าเซลล์, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275605
ธนากร พรมลิ. (2565). "แผงโซล่าเซลล์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275605. (5 สิงหาคม 2565)
ธนากร พรมลิ. "แผงโซล่าเซลล์". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275605.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผงโซล่าเซลล์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว