ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ

19      8
 
Creative Commons License
ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไข่ตุ๋น, ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ, อาหารประเภทตุ๋น, อาหาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2565). ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275616
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2565). "ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275616. (5 สิงหาคม 2565)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275616.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว