ชบาช้าง

ชื่อเรื่อง : ชบาช้าง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ชบาช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea auriculata Jack. 

ชื่อวงศ์ : POTALIACEAE 

ชื่อท้องถิ่น : ฮูตูบูเยาะ (มลายู-นราธิวาส) 

ชบาช้าง เป็นไม้พุ่มอิงอาศัยบนต้นไม้อื่น บางครั้งหยั่งรากลงดินคล้ายเป็นไม้ยืนต้นและไม้เถาเลื้อย กิ่งอ่อนสี่เหลี่ยม 

ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบหนา รูปหอกแกมรูปไข่กลับถึงรูปขอบขนานแกมรูปหอก ยาว ๑๕-๔๐ เซนติเมตร กว้าง ๕-๒๐ เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบแคบ เส้นแขนงใบ ๕-๗ (-๑๐) คู่ ก้านใบยาว๒-๔ (-๘) เซนติเมตร หูใบรูปดิ่งหู โค้งลงทางด้านล่าง ยาว ๑-๓ เซนติเมตร กว้าง ๐.๕-๒.๐ เซนติเมตร 

ดอก สีขาวนวลออกเป็นช่อสั้นๆ ๑-๕ ดอก ตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ยาว ๕-๗ เซนติเมตร กลีบดอก ๕ กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปแตร ยาว ๒๕-๓๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๕-๒๐ เซนติเมตร 

ผล รูปไข่ ยาว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร กว้าง ๘-๑๐ เซนติเมตร เมล็ดเล็ก มีมาก รูปทรงไม่แน่นอน

 

ข้อมูลอ้างอิง

ชบาช้าง : พืช." สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 4. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542: 1900-1900

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฮูตูบูเยาะ, ชบาช้าง, ดอกไม้และต้นไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). ชบาช้าง, 4 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275654
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "ชบาช้าง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275654. (4 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "ชบาช้าง". 4 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275654.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ชบาช้าง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว