เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่อง : เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช  เป็นที่เผาศพ โดยมีลักษณะ เป็นการก่ออิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า โดยเว้นตรงกลางเอาไว้ใส่ฟืน และนำเส้นเหล็กมาวางขวาง จำนวน 2 เส้น เพื่อเป็นที่รองรับโลงศพบนเชิงตะกอน ก่อนจะทำการจุดไฟที่กองฟืนใต้โลง ในปัจจุบัน เชิงตะกอนนี้ไม่ได้ใช้เผาศพแล้ว แต่ยังมีการบูรณะซ่อมแซมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเรียนรู้

ที่อยู่: FW2H+9V5 ตำบล นาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช, เชิงตะกอน, ที่เผาศพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช, 4 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275656
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275656. (4 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช". 4 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275656.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เชิงตะกอน วัดวนาราม (ยวนแหล) นครศรีธรรมราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว