เครื่องคั่วกาแฟ

10      8
 
Creative Commons License
เครื่องคั่วกาแฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เครื่องคั่วกาแฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ, กาแฟ, เครื่องคั่วกาแฟ, เครื่องคั่ว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วาทยศ อัศว์วิเศษศิวะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วาทยศ อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2565). เครื่องคั่วกาแฟ, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275662
วาทยศ อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2565). "เครื่องคั่วกาแฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275662. (5 สิงหาคม 2565)
วาทยศ อัศว์วิเศษศิวะกุล. "เครื่องคั่วกาแฟ". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275662.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เครื่องคั่วกาแฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว