กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน

62      110
 
Creative Commons License
กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภาคใต้  นำเตยปาหนัน มาจักสานเป็นลวดลายต่าง ๆ  และย่อมสีสันให้มีความสวยงามตามความต้องการของผู้บริโภค

ขั้นตอนการจักสานเตยปาหนัน

การจักสานเตยปาหนัน  มีกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอน กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องใช้ โดยเริ่มตั้งแต่

-การคัดเลือกใบเตยปาหนัน

-นำใบมากรีดเป็นเส้นตรง

-นำไปแช่น้ำเพื่อให้ใบเปลี่ยนสี จากสีเขียวเป็นสีขาวแล้วนำไปตากแห้ง

-การย่อมสีตาม เพื่อเพิ่มสีสันความสวยงาม เช่น สีม่วง สีฟ้า สีส้ม ตามแต่ความต้องการของผู้บริโภค

-นำไปจักสานเป็นรูปทรงและลวดลายต่าง ๆ  เช่น  กระเป๋าสะฟาย  กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋าใส่เหรียญ  หมวก  เสื่อ  ซองยา  เป็นต้น  

แหล่งข้อมูลจาก

เปลี่ยน “เตย” เป็น “ตังค์” จักสานเตยปาหนัน จากภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่า    https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_199790

กระเป๋าเตยปาหนัน

 https://www.bangkokcrafter.com/product/กระเป๋าเตยปาหนัน-bg05-20053/

จักสานเตยปาหนัน / ใบลานhttps://www.sacit.or.th/uploads/items/attachments/ff2fd343aadac082034cc28e08000f82/_28f6e940db4f4097ccae214a2b258cd0.pdf

 

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การจักสาน, เตยปาหนัน, ภาคใต้, สินค้าโอท็อป, กระเป๋าใส่ธนบัตร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275665
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). "กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275665. (5 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. "กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275665.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระเป๋าใส่ธนบัตรจากเตยปาหนัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว