กระเป๋าถือเตยปาหนัน

ชื่อเรื่อง : กระเป๋าถือเตยปาหนัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระเป๋าถือเตยปาหนัน  

ด้วยคุณสมบัติเส้นใยของเตยปาหนัน ที่เหนียวนุ่น เป็นมัมวาว ไม่ขึ้นเชื้อรา ชาวบ้านในปักษ์ใต้จึงนิยมนำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้น คือกระเป๋าถือสำหรับสตรี  โดยนำมาจักสานเป็นลายขัด หรือลวดลายอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับสีสันของกระเป๋านอกจากสีเดิมของเตยปาหนันแล้ว ก็ยังมีการย้อมสึสันต่าง ๆ อาทิเช่น สีม่วง สีฟ้า สีเขียว เป็นต้น  เมื่อสานกระเป๋าได้รูปทรวงตามต้องการแล้ว ก็จะนำมาเก็บรายละเอียดให้สวยงามตั้งแต่ การใส่ผ้าหุ้มภายในกระเป๋า การใส่หูกระเป๋า  ทำความสะอาดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ประณีต ต้องใช้ฝีมือในการจักสานและจัดทำทุกขั้นตอน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระเป๋าถือเตยปาหนัน, ภาคใต้, เครื่องจักสาน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, กระเป๋า, การจัดสาน, การงานและอาชีพ, เตยปาหนัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). กระเป๋าถือเตยปาหนัน, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275667
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). "กระเป๋าถือเตยปาหนัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275667. (5 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. "กระเป๋าถือเตยปาหนัน". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275667.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระเป๋าถือเตยปาหนัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว