กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน

ชื่อเรื่อง : กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน จักสานมาจากต้นเตยปาหนัน ซึ่งเป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีมากทางภาคใต้ โดยในสมัยก่อน เตยปาหนันส่วนมากชาวบ้านจะนำมาสานเป็นสื่อ หรือ ของใช้ในครัวเรือน เมื่อถึงกาลปัจจุบัน มีการพัฒนาการจักสานหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อาทิเช่น กระเป๋าใส่เหรียญ  กระเป๋าใส่ธนบัตร กระเป๋าใส่ไอแพค ซองใส่เอกสาร หมอน เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น เพราะเตยปาหนันมีเส้นใยที่หนาคงทน สามารถดูแลรักษาได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญจะเป็นขึ้นเชื้อรา  มีอายุการใช้งานนาน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การงานและอาชีพ, สินค้าไทย, ภาคใต้, การจักสาน, กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน, เครื่องจักสาน, สินค้าโอท็อป, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, อาชีพ, เตยปาหนัน, กระเป๋าใส่เหรียญ, งานฝีมือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275668
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). "กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275668. (5 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. "กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275668.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระเป๋าใส่เหรียญจากเตยปาหนัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว