กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร

69      140
 
Creative Commons License
กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระเป๋าถือย่านลิเภา เป็นภาพชินตาที่เราลูกหลานชาวนครมักจะเห็นคนรุ่นย่า รุ่นยาย รุ่นแม่ มักจะถือ ไปวัด หรีือไปงานสำคัญต่าง ๆ  ถือเป็นของใช้ที่ทรงคุณค่า จักสานด้วยฝีมืออันประณีต ซึ่งย่านลิเภาที่นำมาจักสานจะมี 2 ชนิดคือ ย่านลิเภาสีดำ และ สีน้ำตาล ซึ่งการจักสานย่านลิเภามี 2 แบบคือแบบโปร่งและแบบทึบ 

         ลวดลายที่นิยมจักสาน เช่น  ลายดอกสี่เหลี่ยม ลายสอง ลายตาสับปะรด ลายลูกแก้ว  ลายคชกริช ลายพิมพ์ทอง ลายมัดหมี่  เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับย่านลิเภา         

“ย่านลิเภา”  (ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกเถาไม้เลื้อยว่า “ย่าน”)

         ย่านลิเภาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นหรือเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่ทอดเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่น มีความยาวราว 1-2 เมตร บางชนิดยาวถึง 5 เมตร เมื่อแก่ลำต้นจะมีสีดำและเป็นมัน

          พบมากในป่าภาคใต้ของไทยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 

แหล่งข้อมูลจาก

https://www.finearts.go.th/main/view/26407-องค์ความรู้เรื่อง--จักสานย่านลิเภา-?type1=8

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ย่านลิเภา, การจักสาน, กระเป๋า, ของดีเมืองนคร, นครศรีธรรมราช, ภาคใต้, กระเป๋าถือย่านลิเภา, ศิลปะหัตถกรรม, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร, 5 สิงหาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275669
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. (2565). "กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275669. (5 สิงหาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, รจนา หมาดหล้า, สมภพ เอียดสี. "กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร". 5 สิงหาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/275669.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระเป๋าถือย่านลิเภา ของดีทรงคุณค่าแห่งเมืองนคร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว