ข้อมูลผลงาน

  3,215      1,285     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, สื่อปฏิสัมพันธ์, รูปภาพ, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (81.15 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (169.04 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง