บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

5,893      3,042
 
Creative Commons License
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : online Courseware, e-Learning, eLearning, การสังเคราะห์ด้วยแสง, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, คลิปการเรียนรู้, Full Course, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง, 11 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28225
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). "บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28225. (11 กรกฎาคม 2559)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. "บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง". 11 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28225.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว