ขุนช้าง วันทอง

ข้อมูลผลงาน

  329      290     
 
Creative Commons License
ขุนช้าง วันทอง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขุนช้าง วันทอง
คำอธิบาย :  ปรากฏการณ์ครั้งแรกในภาคอีสานกับ Musical เต็มรูปแบบ
วันทอง เดอะมิวสิคัล

จากวรรณกรรมอมตะชั้นครู สู่มุมมองใหม่ในรูปแบบละครเพลงเจาะเสภา “ขุนช้าง-ขุนแผน” เรื่องราวที่ยังคงมีอยู่จริงในสังคมปัจจุบัน สรรสร้างเป็นละครเพลงชีวิตของสาวสวยแห่งเมืองสุพรรณ ผู้สัมผัสความซับซ้อนของความรักในหลากหลายรูปแบบชีวิตที่ดูเหมือนถูกขีดเส้นไว้ของเธอ แท้จริงแล้วมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่

อะไรคือสิ่งที่วรรณกรรมซ่อนไว้ อะไรคือสิ่งที่ทุกคนเพิกเฉย อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตัวตนที่ถูกคนอื่นมอบให้ ความจริงที่ไม่มีใครยอมรับฟัง ร่วมสัมผัสการแสดงที่ครบรสทั้ง สุข เศร้า ฮา ซึ้ง ประทับใจกับแสงสีเสียงเต็มรูปแบบพร้อมวงออร์เคสตราบรรเลงสด 22 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิสิฐ น้อยวังคลัง
คำสำคัญ :  
URL :   http://www.thaiticketmajor.com/performance/performance-detail-26052015-old.php?sid=2692
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.43 MB)