อาหารปิ่นโต

251      231
 
Creative Commons License
อาหารปิ่นโต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อาหารปิ่นโต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สำรับอาหาร, ปิ่นโต, อาหารปิ่นโต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นีลวัสน์ อินทรักษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
นีลวัสน์ อินทรักษา. (2558). อาหารปิ่นโต, 18 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2852
นีลวัสน์ อินทรักษา. (2558). "อาหารปิ่นโต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2852. (18 ตุลาคม 2558)
นีลวัสน์ อินทรักษา. "อาหารปิ่นโต". 18 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/2852.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (337)
จำนวนผู้เข้าชม (256)

รีวิว : อาหารปิ่นโต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว