กล้วยหินเชื่อม

ข้อมูลผลงาน

  1,467      387     
 
Creative Commons License
กล้วยหินเชื่อม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กล้วยหินเชื่อม
คำอธิบาย :  กล้วยหินเชื่อม (กล้วยชนิดหนึ่งจะมีมากแถวจังหวัดชายแดนใต้ใกล้มาเลเซีย) นิยมต้ม และ เชื่อม ขนมหวานสูตรป้าส้อง อรุณพิบูลย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พูลศรี กระจ่างพัฒน์วงษ์
คำสำคัญ :   ของว่าง, อาหารทำจากกล้วย, ขนมหวาน, กล้วยเชื่อม, อาหารว่าง, กล้วยหินเชื่อม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (57.30 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง