ยำไข่เยี่ยวม้า

744      683
 
Creative Commons License
ยำไข่เยี่ยวม้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยำไข่เยี่ยวม้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ยำไข่เยี่ยวม้า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ยำไข่เยี่ยวม้า, อาหารประเภทยำ, กับข้าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ. (2559). ยำไข่เยี่ยวม้า, 28 สิงหาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30176
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ. (2559). "ยำไข่เยี่ยวม้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30176. (28 สิงหาคม 2559)
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ. "ยำไข่เยี่ยวม้า". 28 สิงหาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30176.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ยำไข่เยี่ยวม้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว