ยำไข่เค็ม

ข้อมูลผลงาน

  437      238     
 
Creative Commons License
ยำไข่เค็ม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ยำไข่เค็ม
คำอธิบาย :  ยำไข่เค็ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
คำสำคัญ :   อาหารประเภทยำ, กับข้าว, ยำไข่เค็ม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (73.89 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง