นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน

548      319
 
Creative Commons License
นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไผ่ (Bamboo) เป็นทรัพยากรจากป่าที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ ทั้งทางด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อิทธิพลของไผ่จึงได้ฝังรากลึกลงไปในวิถีชีวิต ความเชื่อ ความเป็นอยู่ ดังจะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากไผ่ในชีวิตประจำวันมนุษย์ได้ตั้งแต่เกิดจนตาย นิทรรศการไผ่พาเพลิน เล่าเรื่องราวของไผ่ พืชเอนกประสงค์ที่สามารถพบได้ในส่วนต่างๆ ของโลก พร้อมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นจึงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า ไผ่คือพืชมหัศจรรย์ ที่มนุษย์สามารถนำมาคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ต่อยอด ให้เกิดเป็นล้านไอเดียดีๆ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากไผ่
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นิทรรศการไผ่พาเพลิน, วิถีชีวิต, พืชมหัศจรรย์, เรื่องเล่าขนานตำนานไผ่, นิเวศวิทยา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.tkpark.or.th/tha/exhibition_kits_detail/38/นิทรรศการ-ไผ่พาเพลิน
URL :
:
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน, 29 สิงหาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30461
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30461. (29 สิงหาคม 2559)
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน". 29 สิงหาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30461.


รีวิว : นิทรรศการ ไผ่พาเพลิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว