ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด

1,207      760
 
Creative Commons License
ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บรรยกาศภายในห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ม.วลัยลักษณ์, book shelf, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์, learning center, ห้องสมุด, health science, ชั้นหนังสือ, แหล่งเรียนรู้, library, ิbooks
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นันทพร ขันธศุภหิรัญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : clm.wu.ac.th
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุภหิรัญ. (2559). ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด, 1 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31064
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุภหิรัญ. (2559). "ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31064. (1 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุภหิรัญ. "ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด". 1 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31064.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ม.วลัยลักษณ์_ห้องสมุด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว