ชิงช้าสวรรค์

3,971      350
 

 
ชื่อเรื่อง : ชิงช้าสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชิงช้าสวรรค์ภายใน Eda
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องเล่น, Taiwan, ชิงช้าสวรรค์, ไต้หวัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วรมิญช์ พันธุรัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วรมิญช์ พันธุรัตน์. (2559). ชิงช้าสวรรค์, 4 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31275
วรมิญช์ พันธุรัตน์. (2559). "ชิงช้าสวรรค์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31275. (4 กันยายน 2559)
วรมิญช์ พันธุรัตน์. "ชิงช้าสวรรค์". 4 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31275.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,436)
จำนวนผู้เข้าชม (1,153)

รีวิว : ชิงช้าสวรรค์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว