ครกกระเดื่อง

1,602      994
 
Creative Commons License
ครกกระเดื่อง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ครกกระเดื่อง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ครกกระเดื่อง ภูมิปัญญาของชาวบ้าน สมัยก่อนไม่มีโรงสี ชาวบ้านจึงต้องตำข้าวกินเอง โดยใช้ครกกระเดื่อง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ครกกระเดื่อง, ครกตำข้าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิริพร พงษ์ปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). ครกกระเดื่อง, 6 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31922
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). "ครกกระเดื่อง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31922. (6 กันยายน 2559)
ศิริพร พงษ์ปัญญา. "ครกกระเดื่อง". 6 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31922.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ครกกระเดื่อง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว