ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ

1,695      3,969
 
Creative Commons License
ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพมุมสูง ป้ายวงเวียนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ...อาคารที่เห็นในภาพ (มีเสาธง) คืออาคารบริหาร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วลัยลักษณ์, อาคาร, walailak university, สถาบันการศึกษา, มวล.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นันทพร ขันธศุหิรัญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : www.wu.ac.th
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ, 9 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32279
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). "ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32279. (9 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. "ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ". 9 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32279.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ม.วลัยลักษณ์_ทัศนียภาพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว