ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง

1,655      5,041
 
Creative Commons License
ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การปลูกผักกางมุ้งของฟาร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โรงเรือนผักกางมุ้ง, ปลูกผักกางมุ้ง, High Tunnel Greenhouse, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปลูกผัก, เพาะปลูก, เกษตรกรรม, การเพาะปลูก, ฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ผักกางมุ้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2559). ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง, 10 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32422
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2559). "ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32422. (10 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. "ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง". 10 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32422.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ม.วลัยลักษณ์_ปลูกผักกางมุ้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว