ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ

1,334      1,911
 
Creative Commons License
ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บรรยากาศภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ที่นั่งอ่าน, self, หนังสือ, โต๊ะ, bookself, เก้าอี้, Walailak University, book, ศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์, ศูนย์บรรณสารฯ ม.วลัยลักษณ์, ชั้นหนังสือ, ห้องสมุด, bookselves, การจัดห้องสมุด, Library, University
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นันทพร ขันธศุหิรัญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : clm.wu.ac.th
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ, 10 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32449
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). "ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32449. (10 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. "ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ". 10 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32449.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ม.วลัยลักษณ์_ศูนย์บรรณสารฯ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว