หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์

1,365      1,038
 
Creative Commons License
หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Human Torso Model, อวัยวะภายใน, กายวิภาคศาสตร์, หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์, ร่างกายมนุษย์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ม.วลัยลักษณ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นันทพร ขันธศุหิรัญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์, 11 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32535
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. (2559). "หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32535. (11 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นันทพร ขันธศุหิรัญ. "หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์". 11 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32535.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์_ม.วลัยลักษณ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว