วัดป่าวดี

227      241
 
Creative Commons License
วัดป่าวดี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดป่าวดี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดป่าวดี ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช, วัด, วัดป่าวดี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2559). วัดป่าวดี, 13 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32675
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2559). "วัดป่าวดี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32675. (13 กันยายน 2559)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. "วัดป่าวดี". 13 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32675.


รีวิว : วัดป่าวดี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว