วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

67      50
 
Creative Commons License
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สพฐ., วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), 20 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34030
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34030. (20 กันยายน 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)". 20 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/34030.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว