อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน

ข้อมูลผลงาน

  2,174      10,549     
 
Creative Commons License
อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
คำอธิบาย :  อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน อยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ ประดิษฐ์รูปหล่อวีระชนซึ่งเป็นชาวบ้านบางระจันที่ได้แสดงวีรกรรมอันกล้าหาญ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีแสดงความรักชาติบ้านเมือง ได้ รวมพลังกันตั้งค่ายต่อต้านกองทัพพม่าข้าศึกต่อสู้ได้ชัยชนะ ถึง ๗ ครั้ง เพื่อถ่วงเวลาคอยกองทัพหลวงจากกรุงศรีอยุธยาได้ นานถึง ๕ เดือน จึงได้แพ้แก่ข้าศึกเมื่อวันจันทร์เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีจอ วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันสร้างความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างของการรักชาติบ้านเมือง จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้เสด็จประกอบพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๙
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสำคัญ :   อนุสาวรีย์, ชาวบ้านบางระจัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.23 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง