สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข้อมูลผลงาน

  1,474      2,698     
 
ชื่อเรื่อง :  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คำอธิบาย :  เทคนิคการวาดภาพ oil on canvas
เทคนิคการวาดภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุวิทย์ ต่างสมบัติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ
คำสำคัญ :   ศิลปะ, พระฉายาสาทิสลักษณ์, งานศิลปะ, เทคนิคการวาดภาพ, oil on canvas, ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ, สีน้ำมัน, ผลงานศิลป์, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ภาพวาด, เทคนิคการวาดภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 KB)