ไร่ชา

318      302
 
Creative Commons License
ไร่ชา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไร่ชา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไร่ชา ที่ O'Sulloc Tea Museum ประเทศเกาหลีใต้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไร่ชา, ชา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). ไร่ชา, 3 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4223
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). "ไร่ชา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4223. (3 พฤศจิกายน 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "ไร่ชา". 3 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4223.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไร่ชา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว