ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่น

ข้อมูลผลงาน

  774      794     
 
Creative Commons License
ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่น is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ทำไมกาแฟถึงทำให้ตื่น
คำอธิบาย :  กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของหลายๆ บ้าน infographic นี้นำเสนอว่าทำไมกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอืนทั้งหลาย เมื่อดื่มแล้วจึงทำให้รู้สึกสดชื่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทย์สนุกรอบตัว
คำสำคัญ :   คาเฟอิน, กาแฟ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Infographic

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (102.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง