ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama

660      632
 
Creative Commons License
ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama, ป้ายชื่อร้าน, ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama, 8 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4414
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). "ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4414. (8 พฤศจิกายน 2558)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama". 8 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4414.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง


รีวิว : ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama

ไม่พบข้อมูลการรีวิว