ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama

ข้อมูลผลงาน

  358      400     
 
Creative Commons License
ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
คำอธิบาย :  ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama, ป้ายหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama, ป้ายชื่อร้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (503.75 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง