บรรยากาศในร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama

ข้อมูลผลงาน

  213      246     
 
Creative Commons License
บรรยากาศในร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บรรยากาศในร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
คำอธิบาย :  บรรยากาศในร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ร้านอาหารญี่ปุ่นTakayama, บรรยากาศภายในร้าน, การตกแต่งร้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (405.46 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง