99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์

1,200      4,977
 
Creative Commons License
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระบรมราโชวาท, พระราชดำรัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รัฐบาลไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รัฐบาลไทย. (2559). 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์, 17 พฤศจิกายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44669
รัฐบาลไทย. (2559). "99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44669. (17 พฤศจิกายน 2559)
รัฐบาลไทย. "99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์". 17 พฤศจิกายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/44669.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศันย์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว