ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี

3,239      1,065
 
Creative Commons License
ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ระบายสี, ร่มบ่อสร้าง, ร่มเชียงใหม่, หัตถกรรรม, ร่มเหนือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี, 8 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4474
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). "ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4474. (8 พฤศจิกายน 2558)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี". 8 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4474.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,686)
จำนวนผู้เข้าชม (6,373)

รีวิว : ร่มบ่อสร้างก่อนระบายสี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว