ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.)

530      530
 
Creative Commons License
ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จัดให้มีรถหห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในชุมชน โดยมีบรรณารักษ์ และ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และหนังสือ สื่อต่างๆ ออกไปบริการด้วย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ห้องสมุดประชาชน, ห้องสมุดเคลื่อนที่, การส่งเสริมการอ่าน, ห้องสมุด, การอ่าน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อามรรัตน์ ศรีสร้อย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อามรรัตน์ ศรีสร้อย. (2559). ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.), 29 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45176
อามรรัตน์ ศรีสร้อย. (2559). "ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45176. (29 มิถุนายน 2563)
อามรรัตน์ ศรีสร้อย. "ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.)". 29 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45176.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว