ถวายอาลัยในหลวง

ข้อมูลผลงาน

  62      56     
 
Creative Commons License
ถวายอาลัยในหลวง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ถวายอาลัยในหลวง
คำอธิบาย :  จุดลงนามถวายอาลัยในหลวง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อามรรัตน์ ศรีสร้อย
คำสำคัญ :   กศน.ขอนแก่น, ถวายอาลัยในหลวง, ในหลวง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.61 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • Font My King
    จำนวนผู้เข้าชม (1,375)