โต๊ะหมู่บูชา

220      240
 
Creative Commons License
โต๊ะหมู่บูชา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : โต๊ะหมู่บูชา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โต๊ะหมู่บูชา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน. (2559). โต๊ะหมู่บูชา, 30 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/46321
ภาสกร เตือประโคน. (2559). "โต๊ะหมู่บูชา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/46321. (30 มิถุนายน 2563)
ภาสกร เตือประโคน. "โต๊ะหมู่บูชา". 30 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/46321.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (448)
จำนวนผู้เข้าชม (371)
จำนวนผู้เข้าชม (292)

รีวิว : โต๊ะหมู่บูชา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว