ช้างเป็นสัตว์ฉลาด (น่ารักและอ่อนโยนด้วย)

ข้อมูลผลงาน

  1,312      507     
 
Creative Commons License
ช้างเป็นสัตว์ฉลาด (น่ารักและอ่อนโยนด้วย) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ช้างเป็นสัตว์ฉลาด (น่ารักและอ่อนโยนด้วย)
คำอธิบาย :  ที่มาข้อมูล : คลิปของ Ted Ed ตอน Why elephants never forget โดย Alex Gendler \nhttps://www.youtube.com/watch?v=lSXNqsOoURg
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมธิรา เกษมสันต์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาติ
คำสำคัญ :   Nature Toon, การ์ตูน, ช้าง, ธรรมชาติ
URL :   https://www.facebook.com/pg/naturetoon/photos/?tab=album&album_id=975936955814488
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, สไลด์ สื่อนำเสนอ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (601.45 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (672.67 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง