กบนายัดใส้

ข้อมูลผลงาน

  105      166     
 
Creative Commons License
กบนายัดใส้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กบนายัดใส้
คำอธิบาย :  กบนายัดไส้ทำไม่ยาก
อาหารพื้นถิ่นเขมร
ต้องกบนานะครับถึงจะอร่อย
ตัดหัวลอกเอาหนังออก เอาเครื่องในออก
แล้วล้างน้ำให้สะอาด
เอาส่วนขาไปสับรวมกับที่เตรียมไว้อีกส่วน
โขลกเครื่องเทศ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ขมิ้น
พริก กระเทียม หอมแดง พริกไทย ใบกะเพราป่า
ให้แหลกละเอียด แล้วเอามาคลุกกับเนื้อกบที่สับไว้ให้เข้ากัน
โรยเกลือไปหน่อย เด็ดผักขะแญงผสมไปด้วยจะได้หอม
คลุก ๆ จนได้ที่ แล้วยัดใส่ท้องกบให้แน่น
หาไม้ไผ่มาผ่าแล้วหนีบ มัดปลายดี ๆ
ทา ๆ เครืองเทศ ไปอีกหน่อย
ย่างไฟอ่อน ๆ รอจนสุกแห้งได้ที่
แบ่งปันเพื่อนบ้านไปบ้าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โกสินทร์ ขาวงาม
คำสำคัญ :   กบ, อาหารเขมร, กบนายัดใส้
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 KB)