ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส

1,355      990
 
Creative Commons License
ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง คือรวมทั้งบริเวณตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม และ ตลาดดอกไม้ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตลาดดอกไม้เป็นของเทศบาล และตลาดต้นลำไยก็บริหารโดยอีกบริษัทหนึ่ง ตลาดวโรรสหรือที่เรียกกันว่า กาดหลวงเชียงใหม่ เป็นตลาดเอกชนที่ล้อมรอบด้วยถ.วิชยานนท์ ถ.ช้างม่อย ถ.ข่วงเมรุ และตรอกเล่าโจ๊ว พื้นที่ของตลาดคืออาคาร 3 ชั้น(ขายของฝาก ของสด เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่นและอื่นๆ)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ตลาดดอกไม้, กาดหลวง, ร้านขายเครื่องหวาย, waroros market, เชียงใหม่, ตลาดวโรรส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส, 10 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4842
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2558). "ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4842. (10 พฤศจิกายน 2558)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส". 10 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4842.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,190)
จำนวนผู้เข้าชม (3,026)

รีวิว : ร้านขายเครื่องหวาย ตลาดวโรรส

ไม่พบข้อมูลการรีวิว